s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Model convocare cercetare disciplinara

Tematică: Cercetare disciplinara
Formular: Download

 

Angajator:                                                                                    

Sediul:                           

Inregistrat la registrul Comertului sub nr.

Cod Fiscal:

Tel :

 

 

Doamnei/Domnului       ...........................................

Nume si prenume

Functia

 

Având în vedere:

Referatul nr. ........../...................... intocmit de dl/d-na......................................., in calitate de ......................................., privind .................................................................................... (se va mentiona abaterea disciplinara)

 

În conformitate, cu dispoziţiile art.267 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere că, fapta dumneavoastră poate constitui abatere disciplinară conform Cap. ......................... din Regulament Intern urmând a se face aplicarea prevederilor Cap.VIII art.4 pct. b.2 din Regulamentul Intern, ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel naţional pe anii 2007 – 2010 şi ale Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Vă solicităm să vă prezentaţi la Agentia Societăţii ................................., din str. ......................., nr. ..........,bl.........sc.........ap............localitate................judet................, la .................................., în data de ............., ora .............., în vederea realizării cercetării disciplinare prealabile de către Comisia desemnată prin Decizia nr. .............................. a Administratorului societăţii.

 

.........................................

Membru

 

 

..............................................

Membru

 

 

.................................................

Membru

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner