s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Dreptul muncii » Jurisprudență » Documente

Căutare
Acţiune în constatare. Respingerea petitului privind constatarea nivelului salariului reclamantului.
Recurs. Necercetarea fondului. Lipsa motivarii solutiei. Casare cu trimitere.
Recurs. Respingere. Acţiune în realizare de drepturi. Plata contributiilor de asigurari sociale.
Recurs. Spor de vechime. Recunoaşterea.
Acţiune în constatare. Incetarea contractului prin acordul partilor. Conditiile manifestarii de vointa. Încetarea contractului de muncă în baza art. 61 alin. (1) lit. a) Codul Muncii
Acţiune în constatare. Recurs. Încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor
Acţiune în constatare. Sanctiune disciplinara. Excepţia tardivităţii emiterii deciziilor de sancţionare. Regioala de Transport Feroviar de Călători Sucursala. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Admitere
Acţiune în constatare. Sarcina probei. Nerespectarea dispoziţiilor imperative ale art. 287 Codul Muncii de către pârâta-recurentă.
Comandant de nava. Vechime in magistratura. Neîndeplinirea condiţiilor pentru recunoaşterea activităţii reclamantului ca fiind asimilată celei a judecătorilor şi procurorilor.
Demisia.Termen de preaviz. Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor.
Demisie fără preaviz. Condiţii. Obligaţia respectării de către salariat a termenului de preaviz. Casare cu trimitere. Nelegala anulare a deciziei de concediere.
Grupa a-II a de munca.
Grupa de munca. Cerere privind încadrarea în clasa I de muncă. Probatiune. Respingere
Grupa de munca. Drepturi castigate. Desfăşurarea activităţii în condiţii deosebire de muncă. Plata diferenţei de drepturi salariale.
Grupa de munca. Încadrarea în condiţii speciale. Efectuarea menţiunii cuvenitele în carnetul de muncă
Grupa de munca. Încadrarea în grupa I de muncă. Mijloc de proba. Efectuarea menţiunilor în carnetul de muncă
Grupa de munca. Mijloc de proba. Încadrare în clasa I de muncă
Grupa de munca. Probatiune. Cerere privind încadrarea în clasa I de muncă. Admitere
Grupa I de munca. Neacordare. Recurs. Excepţia tardivităţii recursului. Respingere.
Încadrarea în condiţii deosebite de muncă. Acordarea drepturilor salariale şi a sporurilor cuvenite. Actualizaare cu indicele de inflaţie. Efecuarea menţiunilor carnetul de munca.
Litigii de muncă. Acţiune în constatare. Recurs. Tardivitate
Majorarea salariilor brute. Derularea procedurii negocierii. Legalitatea deciziei de menţinere a salariului la acelaşi nivel, ca urmare a lipsei acordului salariatului cu privire la cuantumul său.
Majorarea salariilor brute. Derularea procedurii negocierii. Legalitatea deciziei de menţinere a salariului la acelaşi nivel, ca urmare a lipsei acordului salariatului cu privire la cuantumul său.
Modificare a salariului. Legalitate.
Nulitate CCM la nivel de unitate. Părţile CCM. Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner