s Costel Gîlcă - Drept social - Dreptul muncii - Dreptul securității sociale

Dreptul muncii » Jurisprudență » Documente

Căutare
Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs
Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs
Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs
Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. Recurs
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Lipsa incidenţei motivelor de modificare a hotărârii prevazute de art. 304 pct. 8 şi 9 C. proc. civ. Acordarea concediilor de odihnă în conformitate cu prevederile art. 124 din Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară pe perioada 2005-2007. Cerere privind acordarea tichetelor de masă. Respingere
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Plata retroactivă a sumelor constatând în drepturi salariale cuvenite şi neachitate, reprezentând premiul lunar 2% şi premiul anual (al treisprezecelea salariu) pentru perioada 27.09.2004-30.09.2007 şi a sporului de vechime pentru perioada 27.09.2004-31.08.2005. Recurs. Respingere ca nefundat
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs.
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs.
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Achitarea sporului de vechime cuvenit pentru perioada 20 februarie 2004-22 mai 2006, actualizat în raport de inflaţie. Prescrierea dreptului la acţiune pentru restul pretenţiilor
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Acordare creşterilor salariale prevăzute de art. 1 din O.G. 10/2007, actualizate cu indicele de inflaţie şi cu aplicarea dobânzii legale. Tardivitatea recursului reclamanţilor-recurenţi
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Acordarea contravaloarii reclamntului a opt salarii medii nete, realizate pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Acordarea drepturilor salariale cuvenite reclamantului pentru orele suplimentare prestate
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Acordarea plăţilor compensatorii
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Acordarea sporului de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admitere în parte. Plata drepturilor salariale cuvenite şi neachitate, respectiv 799 lei, primă de Crăciun, pe anul 2004, şi 850 lei, primă de Paşte, pe anul 2005, sume ce vor fi reactualizate conform indicelui de inflaţie. Prescripţia dreptului material la acţiune. Respingere
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admitere. Cerere privind plata salariului şi a sporurilor aferente, conform contractului individual de muncă. Respingere. Incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 64/2006 privind protecţia salariaţilor în cazul transferului întreprinderilor
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admitere. Obligarea pârâtului la plata avansului nerestituit, şi a dobânzii legale aferente
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Ministerul Finanţelor Publice şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Cerere privind plata drepturilor salariale reprezentând sporul de confidenţialitate de până la 15%
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi. Respingerea cererii privind acordarea sporului de stabilitate
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâtul Ministerul Economiei şi Finanţelor. Respingerea acţiunii privind plata drepturilor salariale pentru perioada 1.01.2003-27.06.2004 ca urmare a intervenirii prescripţiei
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admiterea excepţiei prescrierii dreptului la acţiune pentru pretenţiile aferente intervalului septembrie 2002-29 iunie. Plata despăgubirilor egale cu sporul de vechime neacordat pentru perioada 29 iunie 2004-1 ianuarie 2007, actualizat cu indicele de inflaţie
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admiterea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune pentru perioada ianuarie-octombrie 2004. Actualizarea cu indicele de inflaţie a despăgubirilor reprezentând diferenţe drepturi salariale stabilite prin decizia civilă nr. 85/07.02.2007. Lipsa incidenţei motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 4 C. proc. civ. Respingerea excepţiilor inadmisibilităţii şi a nulităţii cererii de chemare în judecată
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admiterea excepţiei tardivităţii aplicării sancţiunii. Achitarea contestatorului a drepturilor salariale aferente celor 5 zile în care a avut suspendat contractul individual de muncă, în baza deciziei anulate, indexate şi reactualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Admiterea excepţiilor lipsei calităţii procesuale pasive a intimatelor şi a prescripţiei dreptului la acţiune
Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Recurs. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior. Plata drepturilor salariale de la data de 1 august 2007 şi până la reintegrarea efectivă. Plata indemnizaţiei aferente concediului de odihnă şi a primei de concediu pentru anul 2007
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner