s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 263 din 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice

Art. 4

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, instituţie care păstrează modul de organizare și funcţionare, preia personalul, cât și drepturile și obligaţiile acesteia.
(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP și prin casele de pensii sectoriale, care se înfiinţează, funcţionează și îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege.
(3) În subordinea CNPP funcţionează case judeţene de pensii, în fiecare municipiu-reședinţă de judeţ, precum și Casa de Pensii a Municipiului București, denumite în continuare case teritoriale de pensii.
(4) CNPP poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie de numărul și structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea și controlul casei judeţene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului București.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .