s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 263 din 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice

Art. 7

(1) Persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I și II, denumite în continuare angajatori, instituţiile care efectuează plata drepturilor de șomaj pentru șomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III, precum și instituţiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să depună în fiecare lună, la termenul stabilit de CNPP și casele de pensii sectoriale, declaraţia nominală de asigurare. Declaraţia se transmite la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectorială.
(2) În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă la casa teritorială de pensii, respectiv la casa de pensii sectorială unde a fost depusă și declaraţia pe care o modifică.
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1), precum și cea prevăzută la alin. (2) au regimul juridic al unei declaraţii pe propria răspundere.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .