s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 263 din 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice

Art. 9

(1) Angajatorii, precum și instituţiile care efectuează plata drepturilor de șomaj sunt obligate să pună la dispoziţia reprezentanţilor CNPP și ai caselor teritoriale de pensii toate documentele necesare verificării legalităţii și corectitudinii datelor înscrise în declaraţia nominală de asigurare și a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Angajatorii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor caselor de pensii sectoriale toate documentele necesare verificării legalităţii și corectitudinii datelor înscrise în declaraţia nominală de asigurare și a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .