s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 263 din 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice

Art. 23

(1) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNPP și casele de pensii sectoriale au obligaţia să coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidenţe corecte și unitare a drepturilor și obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, precum și la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.
(2) CNPP, casele de pensii sectoriale și ANAF au obligaţia să își transmită reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale, declarate și, respectiv, plătite de angajatori.
(3) CNPP, casele de pensii sectoriale și ANAF, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (2), identifică situaţiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea și plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile prevăzute de lege.
(4) Instituţiile prevăzute la alin. (3) își acordă reciproc și gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea și plata contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.
(5) Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .