s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 263 din 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice

Art. 27

(1) În sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz:
a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
b) angajatorii și instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V;
c) persoanele juridice la care își desfășoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi;
d) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, instituţie care, pentru șomeri, este asimilată angajatorului;
e) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV și VI, precum și cele prevăzute la art. 6 alin. (2).
(2) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale, deosebite, speciale și alte condiţii de muncă.
(3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt:
a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator și angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi și 20,8% datorate de angajatori;
b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator și angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi și 25,8% datorate de angajatori;
c) 41,3% pentru condiţii speciale și alte condiţii de muncă, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice și siguranţei naţionale, datorate de angajator și angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi și 30,8% datorate de angajatori.
(4) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (3) este inclusă și cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .