s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 263 din 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice

Art. 70

(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat.
(2) CNPP și casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacităţii de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei și Internelor și Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacităţii de muncă.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .