s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Ordin 458 din 2011 - Ordin pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

Art. 1

La articolul 1 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru ca asiguratii aflati in evidenta Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti sa poata beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, este necesar sa se confirme ca acestia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizatii. In acest sens, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va asigura transmiterea catre casele de asigurari de sanatate a bazei lunare de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele mentionate, confirmand totodata calitatea de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si stagiul minim de cotizare al acestora."

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .