s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 34

(1) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca în a caror raza teritoriala îsi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri în acea localitate.
(11) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul:
a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile;
b) perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g);
c) perioada cuprinsa între data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data încetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. h);
d) perioada cuprinsa între data încetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de reintegrare în munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. j).
(12) Pentru persoanele încadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de munca cu timp partial.
(13) Pentru persoanele încadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste în functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cât persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, între misiuni.
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele în care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, închidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
(3) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca în a caror raza teritoriala îsi au domiciliul;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .