s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 44

Încetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a) la data încadrarii în munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
b) la data când realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregatirii sau nivelului studiilor într-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
g) la data îndeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
h) la data plecarii în strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
i) la data începerii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
j) în cazul decesului beneficiarului;
k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2), (3) si (31);
l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
m) la data admiterii într-o forma de învatamânt, în cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b).


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .