s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 48

(1) În scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor încadrate în munca, angajatorilor care organizeaza, în baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati în conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.
(2) Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la alin. (1) pentru derularea unui singur program de formare profesionala în cursul unui an.
(3) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Cheltuieli de învatamânt", în limita de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
(4) Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta la alin. (1), cel putin un an de la data acordarii sumei.
(5) Angajatorii care înceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (4) anterior termenului de un an sunt obligati sa restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata pentru fiecare persoana, plus dobânda de referinta a Bancii Nationale a României, în vigoare la data încetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca încetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), si nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioada de 2 ani de la data încetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.
(6) Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin acte normative elaborate în aplicarea prezentei legi.
(7) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile în domeniul ajutorului de stat pentru formare.

 

 

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .