s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 66

(1) Persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f), precum si persoanele care desfasoara activitati în mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta în vigoare si care sunt înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza, în mod gratuit, de servicii de formare profesionala.
(2) Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate în urmatoarele situatii:
a) au reluat activitatea ca urmare a încetarii concediului pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica în cazul în care cererea este formulata în termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.
(4) Persoanele aflate în detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pâna la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(5) Persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se încadreaza în munca, potrivit legii, pot beneficia în continuare, pâna la finalizarea programului de formare profesionala început, de serviciile de formare profesionala gratuite la care aveau dreptul daca nu s-ar fi angajat.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .