s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 66

(1) Prin servicii de formare profesionala se întelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) si (2) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.
(2) Persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, care beneficiaza în mod gratuit de servicii de formare profesionala, au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina, gratuit, de cel mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca în folosinta manuale;
c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasari în cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, în conditiile prevazute de reglementarile în vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, precum si de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire.
e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.
(21) Pentru traseele prevazute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se elibereaza abonamente, persoanele au dreptul sa beneficieze de decontarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport în comun.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile în vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului.
(31) Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (3) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire.
(4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate în cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Part I.
(5) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora.
(6) Persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru fiecare perioada în care se afla în cautarea unui loc de munca.
(7) Drepturile prevazute la alin. (2) si (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .