s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 73

(1) Absolventii institutiilor de învatamânt si absolventii scolilor speciale, în vârsta de minimum 16 ani, înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, în situatia în care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de încadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data încadrarii.
(2) Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza în perioada de acordare a indemnizatiei, în conditiile prevazute la alin. (1), beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, pâna la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.
(3) Drepturile prevazute la alin. (2) se acorda absolventilor care îsi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.
(4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, avut în vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. (2) ar fi avut dreptul, în conditiile legii, daca nu s-ar fi angajat, este salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, în vigoare la data angajarii.
(5) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2):
a) absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;
b) absolventii care se încadreaza la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de învatamânt;
d) absolventii institutiilor de învatamânt fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i încadra în munca;
e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj înceteaza potrivit art. 44 lit. a).
6. Stimularea mobilitatii fortei de munca

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .