s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 76

(1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite conform art. 731, 74 si 75, în situatia în care raporturile de munca sau de serviciu înceteaza, într-o perioada mai mica de 12 luni de la data încadrarii în munca, în temeiul urmatoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au fost condamnati prin hotarâre judecatoreasca definitiva;
c) art. 84 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) În situatia nerespectarii prevederilor alin. (1), recuperarea sumelor prevazute la art. 731, 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .