s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 86

(1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin înfiintarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite în conditii avantajoase.
(2) Creditele în conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.
(3) În judetele în care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda în anul calendaristic urmator cu o dobânda de 25% din dobânda de referinta a Bancii Nationale a României.
(4) Beneficiaza de credite, în conditiile legii, cu dobânda prevazuta la alin. (3) si persoanele în vârsta de pâna la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de învatamânt superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, în conditiile legii.
(5) Creditele prevazute la alin. (4) se acorda studentilor care înfiinteaza sau dezvolta, individual sau împreuna cu alti studenti care îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (4), întreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara în mod independent o activitate economica în calitate de persoana fizica autorizata.
(6) În cazul în care în perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau înstrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute de beneficiarii de credite prevazuti la alin. (4) catre alte persoane decât cele din categoria mentionata, acestia sunt obligati sa achite o suma egala cu diferenta dintre dobânda prevazuta la alin. (2) si cea prevazuta la alin. (3).
(7) Beneficiarii de credite acordate în conditiile prevazute la alin. (2)-(4) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
b) activitatea de baza sa se realizeze în productie, servicii sau în turism;
c) pe cel putin 60% din numarul locurilor de munca nou-create prin înfiintarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii ori de unitati cooperatiste sa fie încadrat personal provenind din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
d) personalul încadrat în conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut în activitate cel putin 3 ani;
e) locurile de munca avute în vedere la acordarea de credite în conditiile alin. (2)-(4) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate în urma încetarii raporturilor de munca a unor angajati în ultimele 12 luni premergatoare încheierii contractului de creditare.
(8) Somerii care se obliga sa înfiinteze întreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara în mod independent o activitate economica în calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor în conditii avantajoase.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .