s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 76 din 2002 - privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Art. 130

La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata în Monitorul Oficial al României, Part I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt, publicata în Monitorul Oficial al României, Part I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, publicata în Monitorul Oficial al României, Part I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;
c) Hotarârea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt, publicata în Monitorul Oficial al României, Part I, nr. 209 din 27 august 1997;
d) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, publicat în Monitorul Oficial al României, Part I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;
e) Hotarârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Part I, nr. 36 din 20 februarie 1996;
f) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de înfiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Part I, nr. 54 din 15 martie 1996;
g) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .