s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 95 din 2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 359

- Lista coplăţilor şi preţul de referinţă pentru serviciile din pachetul de servicii medicale de bază acoperite parţial, menţionate la alin. (3) al art. 350, se stabilesc anual de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, şi vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului titlu.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .