s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 95 din 2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 365

- (1) Contribuţiile prevăzute la art 363 se virează lunar până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor pe piaţa internă, într-un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Sănătăţii Publice.
(2) Pentru neplata la scadenţă a contribuţiilor se calculează şi se datorează accesorii în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .