s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 95 din 2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 520

- (1) Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România este alcătuită din reprezentanţi aleşi de adunarea generală din fiecare judeţ şi din municipiul Bucureşti, prin vot direct şi secret.
(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de:
a) 2 reprezentanţi pentru colegiile judeţene care au sub 50 de membri înscrişi;
b) 4 reprezentanţi pentru colegiile judeţene care au sub 120 de membri înscrişi;
c) 6 reprezentanţi pentru colegiile judeţene care au sub 200 de membri înscrişi;
d) 8 reprezentanţi pentru colegiile judeţene care au sub 300 de membri înscrişi;
e) 10 reprezentanţi pentru colegiile judeţene cu peste 300 de membri înscrişi;
f) 15 reprezentanţi pentru colegiile judeţene cu peste 500 de membri înscrişi;
g) 20 de reprezentanţi pentru colegiile judeţene cu peste 701 membri înscrişi;
h) un reprezentant la 100 de membri înscrişi pentru Colegiul Medicilor Dentişti al Municipiului Bucureşti.
(3) Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România se întruneşte anual în primul trimestru al anului sau în mod extraordinar ori de câte ori este nevoie.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .