s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 95 din 2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 684

- (1) Conducerea SNSPMS este asigurată de Consiliul de administraţie, care are în componenţă şapte membri: doi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, doi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, doi reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi directorul general.
(2) Preşedintele Consiliului de administraţie este ales prin vot secret de către membrii Consiliului de administraţie.
(3) Membrii Consiliului de administraţie al SNSPMS sunt numiţi prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice, ministrului educaţiei şi cercetării şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru un mandat de trei ani; mandatul încetează prin revocarea celor care i-au numit, expirare a mandatului, demisie, deces.
(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită de Consiliul de administraţie, care nu poate fi mai mare de 20% din salariul de bază al directorului general al SNSPMS.
(5) Directorul general este numit prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice, ministrului educaţiei şi cercetării şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru o perioadă de trei ani, prin concurs organizat de Consiliul de administraţie, potrivit condiţiilor stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare.
(6) Conducerea executivă a SNSPMS este asigurată de directorul general, care este ordonator de credite şi membru în Consiliul de administraţie.
(7) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii publice, potrivit reglementărilor legale.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .