s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 95 din 2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 690

- (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti se transferă la SNSPMS şi se va prelua pe bază de protocol de predare-preluare, pe baza datelor din bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2005, actualizat potrivit prevederilor legale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului titlu.
(2) Imobilul compus din construcţiile, anexele şi terenul aferent, situate în municipiul Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, în care a funcţionat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, trec în administrarea SNSPMS.
(3) Activul şi pasivul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de către SNSPMS, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului titlu.
(4) SNSPMS preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, potrivit reglementărilor legale şi contractuale.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .