s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Lege 95 din 2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 692

- (1) Finanţarea SNSPMS se realizează din venituri proprii, precum şi din donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii.
(2) SNSPMS poate desfăşura activităţi aferente programelor naţionale de sănătate, finanţate de la bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, şi activităţi de analiză, evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(3) Activităţile prevăzute la alin. (2) se realizează prin negociere directă, pe bază de contracte încheiate cu Ministerul Sănătăţii Publice şi, respectiv, cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .