s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 85 din 1992 - privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează

Art. 1

Obiectul
(1) Obiectul prezentei directive, care este a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, este de a aplica măsurile de promovare a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează.
(2) Dispoziţiile Directivei 89/391/CEE, cu excepţia articolului 2 alineatul (2), se aplică în întregime întregului domeniului la care se face referire la alineatul (1), fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale incluse în prezenta directivă.
(3) Prezenta directivă nu poate să aibă ca efect reducerea nivelului de protecţie acordat lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, faţă de situaţia existentă în fiecare stat membru la data adoptării prezentei directive.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .