s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 15 din 2006 - de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE

Art. 3

Trimiterea la următoarele substanțe: nicotină, acid formic, metanol, acetonitril, nitrobenzen, rezorcinol, dietilamină, dioxid de carbon, acid oxalic, cianamidă, pentaoxid de difosfor, pentasulfură de difosfor, brom, pentaclorură de fosfor, piretru, bariu (compuşi solubili ai Ba) şi argint (compuşi solubili ai Ag), precum şi valoarea limită orientativă a acestora se elimină din anexa la Directiva 91/322/CEE.
Trimiterea la clorbenzen se elimină din anexa la Directiva 2000/39/CE.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .