s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 92 din 1999 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive

Art. 1

Obiectivul şi domeniul de aplicare
(1) Prezenta directivă, care este a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabileşte cerinţele minime pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive în conformitate cu Art2 .
(2) Prezenta directivă nu se aplică pentru:
(a) zonele utilizate direct pentru şi în timpul tratamentului medical al pacienţilor;
(b) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoşi în conformitate cu Directiva 90/396/CEE ;
(c) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea şi transportul substanţelor explozive sau cu o structură chimică instabilă;
(d) industriile extractive care fac obiectul Directivei 92/91/CEE sau Directivei 92/104/CEE ;
(e) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene cărora li se aplică dispoziţiile relevante ale acordurilor internaţionale (de ex. ADNR, ADR, OACI, OMI, RID) şi ale directivelor Comunităţii care pun în practică aceste acorduri. Mijloacele de transport destinate utilizării în medii potenţial explozive nu sunt excluse.
(3) Dispoziţiile Directivei 89/391/CEE şi directivele speciale relevante se aplică în totalitate domeniului prevăzut la alineatul (1), fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi speciale cuprinse în prezenta directivă.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .