s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 92 din 1999 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive

Art. 4

Evaluarea riscurilor de explozii
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Art6 alineatul (3) şi Art9 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, angajatorul evaluează riscurile specifice din mediile explozive, luând în considerare cel puţin:
- probabilitatea producerii şi menţinerii mediilor explozive;
- probabilitatea existenţei surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor electrostatice, a activării acestora şi a declanşării incendiului;
- instalaţiile, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni;
- dimensiunile efectelor anticipate.
Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.
(2) La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea medii explozive.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .