s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 92 din 1999 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive

Art. 6

Sarcina coordonării
În cazul în care sunt prezenţi la acelaşi loc de muncă lucrători din mai multe întreprinderi, fiecare angajator este responsabil pentru toate aspectele care îi revin în sarcină.
Fără a aduce atingere răspunderii individuale a fiecărui angajator conform Directivei 89/391/CEE, angajatorul responsabil pentru locul de muncă conform legislaţiilor şi practicilor naţionale trebuie să coordoneze aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi să declare, în documentul privind protecţia împotriva exploziilor menţionat la Art8 , scopul acestei coordonări, măsurile şi procedurile adoptate pentru a-l pune în practică.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .