s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Directivă 92 din 1999 - privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive

Art. 8

Documentul privind protecţia împotriva exploziilor
În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Art4, angajatorul asigură elaborarea şi actualizarea unui document, denumit în continuare „document privind protecţia împotriva exploziilor”.
Documentul privind protecţia împotriva exploziilor demonstrează, în special, că:
- au fost stabilite şi evaluate riscurile de explozie;
- se vor lua măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei directive;
- locurile au fost clasificate pe zone conform anexei I;
- se vor aplica cerinţele minime stabilite în anexa II;
- locul de muncă şi echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate şi întreţinute conform normelor de protecţia muncii;
- s-au luat măsuri pentru utilizarea în condiţii de securitate a echipamentului de lucru, în conformitate cu Directiva 89/655/CEE a Consiliului.
Documentul privind protecţia împotriva exploziilor este elaborat anterior începerii activităţii şi trebuie actualizat în cazul în care locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea activităţii suferă schimbări semnificative, extinderi sau transformări.
Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, documente sau alte rapoarte echivalente elaborate în conformitate cu alte acte ale Comunităţii.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .