s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Hotărâre de Guvern 170 din 2005 - pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Art. 2

Prevederile prezentei hotărâri se aplică următoarelor categorii de personal:
a) personalul de conducere şi personalul de specialitate, constituit din funcţionari publici sau personal încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, având atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare sau care desfăşoară activităţi adiacente, de natură financiar-contabilă sau juridică, încadrat în următoarele structuri:
- direcţiile de specialitate din subordinea coordonatorului naţional al asistenţei (CNA), având responsabilităţi în coordonarea asistenţei comunitare;
- direcţiile de specialitate din subordinea coordonatorului naţional al Programului ISPA (CNI), având responsabilităţi în coordonarea asistenţei comunitare;
- Fondul Naţional de Preaderare;
- agenţiile de implementare pentru programele PHARE şi ISPA;
- Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE;
- unităţile de implementare pentru programele din cadrul autorităţilor de implementare PHARE şi ISPA;
- autorităţile de management, desemnate prin hotărâre a Guvernului;
- organismele intermediare, desemnate prin hotărâre a Guvernului;
- autorităţile de plată, desemnate prin hotărâre a Guvernului;
b) alte categorii de personal încadrat în structurile de control al gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare din cadrul instituţiilor publice, având atribuţii în procesul de control al fondurilor comunitare.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .