s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Hotărâre de Guvern 170 din 2005 - pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Art. 4

(1) Numărul şi structura posturilor ocupate de personal care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară vor fi cele stabilite în urma eliberării avizelor prealabile de către Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Lista cuprinzând numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice, va fi publicată pentru informare în Monitorul Oficial al României, ParteI, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi va fi reactualizată trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .