s Adăugare comentariu legislație
Sumar:

Hotărâre de Guvern 170 din 2005 - pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Art. 6

Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art2 vor solicita avizul Ministerului Finanţelor Publice pe baza următoarelor documente:
a) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice;
b) structura organizatorică a instituţiei publice;
c) ordinul/decizia de constituire a organismelor menţionate la art2 lit. a), emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;
d) ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite;
e) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate de către conducătorul instituţiei respective şi care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .