s Lege 152 din 2011 - privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

Sumar:

Lege nr. 152 din 2011
privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din data de 8 iulie 2011

Art. unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36 din 6 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca u

↑ Sus

Loading