s Curierul Judiciar - numărul 2 din februarie 2011

Index reviste

Revista de Drept Social

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar

Vezi toate numerele

Dreptul

Vezi toate numerele

Raporturi de Muncă

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar - numărul 2 din februarie 2011

C. H. Beck

Cuprins

Editoral

Simina TanasescuCat costa Constitutia Romaniei?

Curier legislativ ianuarie – februarie 2011

Romania in fata CEDO

Iorgu s.a. c. Romania  cu nota de Asociatia de Studii in Dreptul Constitutional si Drepturile Omului (ASDCDO)

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Craiova, Sectia comerciala, Decizia nr. 1391/2009 Nota de Prof. univ. dr. Smaranda Angheni

Au legitimare procesuala activa, in formularea opozitiei reglementate de art. 61-62 din Legea nr. 31/1990 – Legea societatilor comerciale, creditorii sociali si orice alte persoane interesate. Astfel, asociatii sau actionarii nu au calitate procesuala activa intr-o opozitie contra hotararii adunarii generale de modificare a actelor constitutive ale societatii, intrucat, daca au votat aceasta hotarare, opozitia va fi lipsita de interes, iar daca au lipsit de la sedinta adunarii generale in care s-a luat hotararea respectiva sau au votat impotriva, acestia au la indemana, actiunea in anularea hotararii adunarii generale.

Articole

Titlu: Optiunile de politica in perspectiva unui drept european al contractelor Autor: Lector univ. dr. Gina Orga-Dumitriu, Procuror dr. Laurentiu Sorescu

Opinam pentru o interpretare extensiva a domeniului de aplicare a dreptului european al contractelor, ce ar trebui sa includa reguli privind contractele, raspunderea civila delictuala, obligatiile si faptele juridice nelicite, vanzarea-cumpararea si institutia trust-ului. De aceea achiesam integral la configuratia proiectului de „Cod civil european” recunoscut sub apelativul „Draft Common Frame of Reference”.

Jurisprudenta comentata

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civila, Decizia nr. 587/2010 Nota de Avocat Catalina Dicu si Avocat Alexandru Moise

Regula unanimitatii coproprietarilor in formularea unei actiuni in revendicare se impune a fi aplicata si analizata raportat la circumstantele concrete ale fiecarei spete. Aplicarea stricta, rigida a regulii unanimitatii coproprietarilor in formularea unei actiuni in revendicare este de natura sa aduca atingere dreptului la un proces echitabil prevazut de art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului si de art. 21 din Constitutia Romaniei.

Articole

1. Titlu: Standarde internationale minime de coordonare a sistemelor de securitate sociala (I) Autor: Conf. univ. dr. Claudia Ana Moarcas Costea

Astazi, securitatea sociala se gaseste intr-o noua faza de evolutie, determinata de efectele mondializarii si modificarii structurii ciclului de viata al femeilor si barbatilor, care impun reexaminarea sistemelor de securitate sociala si a eficacitatii lor din perspectiva adancirii saraciei, sporirii somajului, a imbatranirii si mobilitatii populatiei. O astfel de evolutie impune gestionarea riscurilor, securitatea sociala furnizand instrumentele specifice si necesare pentru ruperea cercului vicios al saraciei, creand conditiile unei dezvoltari durabile.

2. Titlu: Cu privire la efectele contractului de comision in dreptul comparat Autor: Conf. univ. dr. Cristina Popa Nistorescu

Reglementarea ce a fost data acestuia de catre Noul Cod civil roman este mai clara in comparatie cu alte legislatii, deoarece contractul de comision aparand ca o varietate a contractului de mandat, in ambele cazuri intermediarul – mandatar, comisionar – se angajeaza sa intreprinda ceva pe seama persoanei de la care a primit insarcinarea. Ceea ce deosebeste cele doua forme contractuale – mandat, comision – este faptul ca imputernicitul, in speta comisionarul, lucreaza in nume propriu si nu in numele comitentului. Acest caracter esential al contractului de comision apare, evident, indiferent daca este vorba de o reglementare ce se aplica contractelor comerciale cu element de extraneitate sau contractelor comerciale interne.

Jurisprudenta comentata

I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3384/2010 Nota de Conf. univ. dr. Emanuel Albu

Potrivit art. 26 alin. (3) din O.G. nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, „premiul anual se poate reduce pana la anulare…”, ceea ce inseamna ca legiuitorul a conferit autoritatii publice o competenta de apreciere, un drept de apreciere cu privire la reducerea premiului anual prevazut la art. 26 alin. (1) din aceeasi ordonanta, care trebuie, insa, exercitat in situatiile si in conditiile limitativ prevazute de normele legale. Or, autoritatea publica si-a exercitat dreptul de apreciere in afara dispozitiilor legale si intr-o situatie neprevazuta de lege, comitand astfel o eroare de apreciere, ceea ce instanta de fond a constatat ca urmare a exercitarii propriului drept de apreciere.

Articole

Titlu: Unele reflectii pe marginea art. 112 din Constitutia Romaniei, republicat Autor: Prof. univ. dr. Cristian Ionescu

Intrucat procedura dezbaterilor politice intereseaza in cel mai inalt grad functionalitatea si natura sistemului politic, consideram ca locul ei este in Constitutie si nu intr-un regulament parlamentar, mai ales ca in Regulamentul Senatului nu s-a optat pentru o procedura similara.

Jurisprudenta comentata

Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures, Rezolutia de neincepere a urmaririi penale nr. 5770/P/2008 Nota de Procuror Cristian-Valentin Ştefan

Potrivit art. 278 C.muncii, constituie infractiune neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat. Din cuprinsul normei de incriminare citate rezulta ca infractiunea in discutie este una omisiva si se savarseste, sub aspectul elementului material din cadrul laturii obiective, printr-o inactiune, de a nu executa o hotarare judecatoreasca definitiva privind reintegrarea in munca a unui salariat. Textul de lege citat nu prevede insa nicio conditie – atasata elementului material – legata de momentul de la care neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat constituie infractiune. Totusi, o asemenea conditie nu poate lipsi din continutul infractiunii analizate. Sub acest aspect, art. 278 C.muncii trebuie sa i se ofere o interpretare rationala, care sa tina seama, pe de o parte, de necesitatea de a nu ii impune persoanei obligate sa execute o hotarare judecatoreasca definitiva privind reintegrarea in munca a unui salariat o sarcina excesiva si, pe de alta parte, de interesul beneficiarului hotararii de a fi reintegrat in functia detinuta anterior. Intr-o asemenea interpretare art. 278 C.muncii ar trebui citit, cu referire la conditia de timp atasata elementului material, dupa cum urmeaza: „neexecutarea, intr-o durata de timp rezonabila, a unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca…”.

Articole

Titlu: Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (IV) Autor: Judecator drd. Mihail Udroiu

Pe langa numeroasele modificari operate in materie procesual penala, Legea nr. 202/2010 a adus numai trei modificari Codului penal. Unele dintre modificari din materia dreptului penal au vizat fie corelarea dispozitiilor de drept substantial cu cele procedurale, fie preluarea unor institutii din noul Cod penal, in vreme ce alte modificari se caracterizeaza prin lipsa de coerenta si previzibilitate.

Sinteze de jurisprudenta – decembrie 2010

Curtea Constitutionala

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Instante Penale Internationale

Instrumente Titlu: Legislatia europeana – un instrument mai eficient decat achizitiile publice pentru promovarea politicilor europene. Cazul importurilor de lemn legal Autor: Drd. Ramona Apostol

ELSA Bucuresti: ELSA Concept Store.

Vizitează site-ul revistei »