s Revista Română de Dreptul Muncii - numărul 5 din septembrie 2008

Index reviste

Revista de Drept Social

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii

Vezi toate numerele

Curierul Judiciar

Vezi toate numerele

Dreptul

Vezi toate numerele

Raporturi de Muncă

Vezi toate numerele

Revista Română de Dreptul Muncii - numărul 5 din septembrie 2008

Wolters Kluwer

Cuprins

I. STUDII. DISCUTII. COMENTARII  

Libera circulatie a lucratorilor in Uniunea Europeana  Alexandru Ticlea, Costel Gilca  

Observatii referitoare la contractul individual de munca cu timp partial  Ovidiu Tinca  

Consecinte ale ratificarii Conventiei nr. 150/1978 a organizatiei internationale a muncii pentru politica nationala in domeniul relatiilor de munca  Dan Top  

Promovarea in functii de conducere – forma de modificare a raportului juridic de munca al magistratilor  Ion Popa  

Inexistenta unei limite minime a timpului de munca in cazul contractului individual de munca Mara Ioan  

Unele aspecte privind solutionarea litigiilor avand ca obiect nerespectarea clauzei de neconcurenta inserata in contractele individuale de munca  Leontina Constantina Dutescu, Maria Cristina Letu

Aspecte privind garantiile legale in cazul desfacerii contractului individual de munca  Andra Monica Asanica, Dumitra Vulcanescu  

Raspunderea penala in dreptul muncii din Japonia  Ana Cornila, Laura Georgescu

Medierea in dreptul muncii  Andreea Babeanu

II. DECIZII ALE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE   

Decizia nr. 7 din 21/01/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. c) si ale art. 18 alin. (3) teza finala din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, referitor la conditiile necesare pentru dobandirea reprezentativitatii de catre organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate   

III. PRACTICA JUDICIARA (selectie de Valentina Sandu si Petrica Arbanas)   

 1. Nerespectarea de catre angajator a vointei exprimate de angajat la semnarea actului aditional la contractul individual de munca. Sanctiune 
 2. Decizie de detasare. Conditii de valabilitate 
 3. Decizie de concediere. Abatere disciplinara. Individualizarea sanctiunii 
 4. Poprire asiguratorie pentru satisfacerea unei creante certe, lichide si exigibile rezultata din salariu. Conditii 
 5. Plata orelor suplimentare. Norma speciala abrogata 
 6. Neplata drepturilor salariale si compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat. Sarcina probei 
 7. Acordarea veniturilor de completare. Conditii 
 8. Actiunea in raspundere patrimoniala. Conditii 
 9. Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Conditii 
 10. Nerespectarea actului aditional la contractul individual de munca. Raspunderea patrimoniala a salariatului 
 11. Raspunderea disciplinara. Notiunea de abatere disciplinara. Sarcina probei 
 12. Jurisdictia muncii. Competenta materiala a instantelor judecatoresti in raporturile de munca dupa calitatea angajatului 
 13. Lipsa rol activ. Insuficienta probatoriului. Casarea cu trimitere 
 14. Termen de recurs. Litigii de munca. Conditii 
 15. Contestatia in anulare. Conditii 
 16. Recalcularea pensiei. Acord global. Principiul contributivitatii 
 17. Stabilirea pensiei. Stagiul complet de cotizare. Conditii 
 18. Magistrat militar. Exercitarea dreptului de optiune intre pensia militara de serviciu si pensia de serviciu. Efecte 
 19. Conditii pentru stabilirea pensiei de parlamentar 
 20. Pensie militara. Aplicarea unui spor de 2% din baza de calcul. Conditii

SPATIUL EUROPEAN (selectie de Laura Georgescu)   

 1. Punerea in aplicare a principiilor comune de flexicuritate in cadrul ciclului 2008 – 2010 al Strategiei de la Lisabona; raport interimar al misiunii „flexicuritate” 
 2. Avizul Comitetului Regiunilor privind abordarea globala a migratiei: instituirea unei politici europene in domeniul imigratiei fortei de munca si incadrarea acesteia in relatiile cu tarile terte 
 3. Concluziile Consiliului privind parteneriatul european pentru cercetatori: favorizarea carierelor si a mobilitatii  
 4. Comunicarea Comisiei Catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: 
 5. Comunicarea Comisiei catre Consiliu, catre Parlamentul European, catre Comitetul Economic si Social European si catre Comitetul Regiunilor referitoare la o recomandare a Comisiei privind incluziunea activa a persoanelor excluse de pe piata muncii 
 6. Rezolutia Parlamentului European din 9 octombrie 2008 referitoare la promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei, inclusiv a saraciei infantile in Uniunea Europeana (2008/2034(INI)). 

Vizitează site-ul revistei »