s Ce își propune INM în Strategia pentru perioada 2013 – 2016?
16 Aprilie 2013

Ce își propune INM în Strategia pentru perioada 2013 – 2016?

Institutul National al Magistraturii a publicat, spre dezbatere, proiectul de Strategie pentru perioada 2013 - 2016. Strategia se înscrie în cadrul general al reformei în domeniul justiției, fiind concepută cu luarea în considerare a contextului socio-profesional în care judecătorii și procurorii își desfășoară activitatea și, implicit, a nevoilor de formare profesională a acestora.

Principalele obiective ale Strategiei INM pentru perioada 2013 – 2016 sunt următoarele:

  1. Creșterea calității actului de formare – o formare de calitate este cea care răspunde nevoilor sistemului și presupune pregătirea preponderent practică a viitorilor magistrați, precum și perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a magistraților în funcție.
  2. Creșterea capacității instituționale – direcțiile de creștere a capacității instituționale a INM vizează dezvoltarea infrastructurii (extinderea spațiilor puse la dispoziție, îmbunătățirea dotărilor, în special a celor din domeniul IT) și a capacității administrative (asigurarea stabilității și dezvoltării profesionale a corpului de experți asimilați magistraților din cadrul INM, înființarea unui birou de formare continuă descentralizată, consolidarea corpului personalului de instruire).          
  3. Consolidarea poziției INM în plan internațional – asumarea de către INM a rolului de formator pe „piața” europeană a educației juridice. INM își propune să contribuie la crearea unei veritabile culturi juridice europene, care să respecte atât diversitatea sistemelor juridice ale statelor membre ale Uniunii Europene, cât și unitatea asigurată de dreptul european, să promoveze creșterea încrederii reciproce, schimbul de bune practici și cooperarea judiciară, atât în materie civilă, cât și în materie penală. INM își propune să devină, cel puțin la nivel regional, un pol de referință în materie de formare a magistraților, printr-o implicare crescândă în derularea de proiecte cu componentă internațională.
  4. Dezvoltarea componentei de cercetare științifică și documentare a INM - INM își propune să devină o instituție de documentare de referință pentru magistrați și viitorii magistrați, prin crearea unei biblioteci electronice care să conțină materiale scrise, audio și video (înregistrări ale conferințelor, seminariilor sau altor acțiuni) rezultate, în principal, în urma activității de formare pe care o desfășoară INM, dar și prin implicarea formatorilor, în special, a celor cu normă întreagă, dar și a altor magistrați sau specialiști în elaborarea de materiale cu privire la teme de interes pentru sistemul judiciar.

(Sursa: INM)

Contor: 1144 afișări

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 16 aprilie 2013 08:19

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner