s ÎCCJ a soluționat 4 recursuri în interesul legii cu impact direct asupra dreptului muncii
11 Iunie 2013

ÎCCJ a soluționat 4 recursuri în interesul legii cu impact direct asupra dreptului muncii

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat în ședința din 10 iunie 2013 un număr de 4 recursuri în interesul legii, cu impact direct asupra dreptului muncii și securității sociale.

Decizia nr.9 în dosarul nr.6/2013

Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de Conducere al Curții de Apel Pitești și de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2011, aprobată prin Legea nr.109/2012 stabilește că, sunt supuse revizuirii și pensiile prevăzute de art.1 lit.c) – h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, care au făcut obiectul recalculării conform prevederilor aceleiași legi, atunci când deciziile de recalculare emise în temeiul Legii nr.119/2010 și al Hotărârii Guvernului nr.737/2010, au fost anulate prin hotărâri judecătorești irevocabile, fiind menținut cuantumul pensiei anterioare, fără a se putea reține puterea de lucru judecat a acestor din urmă hotărâri.

Decizia nr.10 în dosarul nr.7/2013

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.27 alin.(1) teza I raportat la art.14 alin.(1), art.25 alin.(2) și art.31 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:

Modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenție și a înștiințării de plată, prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poștă, cu aviz de primire.

Cerința comunicării procesului-verbal de contravenție și a înștiințării de plată este îndeplinită și în situația refuzului expres al primirii corespondenței, consemnat în procesul-verbal încheiat de funcționarul poștal.

Decizia nr.11 în dosarul nr.8/2013

Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel București și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 252 alin. 5 raportat la art. 250 din Codul muncii stabilește că:

Instanța competentă să soluționeze contestația salariatului împotriva sancțiunii disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este greșit individualizată, o poate înlocui cu o altă sancțiune disciplinară.

Decizia nr.12 în dosarul nr.9/2013

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.3 lit. o) din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la art.3731 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare ori, după caz, la art.665 din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr.134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:

Cererea de încuviințare a executării silite formulată de către un creditor împotriva aceluiași debitor, în baza mai multor titluri executorii, se timbrează în funcție de fiecare titlu executoriu supus verificării instanței de executare.

Dispozițiile art.12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997, aprobate prin Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al ministrului justiției, se aplică și cererilor de încuviințare a executării silite formulate în baza unui titlu executoriu, împotriva aceluiași debitor, de către mai mulți creditori aflați într-un raport de indivizibilitate sau de solidaritate.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(Sursa: ÎCCJ)

Contor: 1717 afișări

SCPA Gîlcă & Vasiliu, 11 iunie 2013 08:38

Calificativ

Comentarii

Comentarii
 
Adrian spunea,
11 iunie 2013, 22:40

Ce semnifica Decizia nr.9 în dosarul nr.6/2013?
Ce se intampla cu cei carora li s-a stabilt pensia conform OG 59 dupa luare deciziei nr 9 a ICCJ?
Multumesc!

banner
banner

Abonare newsletter

Promoții

banner