Sumar:

Ordin 437 din 2011 - privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

Art. 12

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, casele de asigurări de sănătate vor transmite caselor teritoriale de pensii competente care au emis notificările prevăzute la art. 1, respectiv la art. 9, prin fişiere de tip dbf, lista persoanelor, ale căror documente au fost comunicate de solicitanţi şi prelucrate de casele de asigurări de sănătate, care vor fi exceptate de la plata contribuţiilor la Fond, respectiv lista persoanelor care trebuie reintroduse în evidenţele informatice ale asiguraţilor la Fond, conţinând următoarele informaţii: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal atribuit de Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv de Casa Naţională de Pensii Publice (dacă există), ţara de reşedinţă, respectiv de domiciliu, după caz.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .