Sumar:

Ordin 437 din 2011 - privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

Art. 14

(1) Data menţionată la art. 13 va fi confirmată de către casele teritoriale de pensii competente Casei Naţionale de Pensii Publice, prin trimiterea unui fişier de tip dbf care va conţine următoarele informaţii:
1. Cod numeric personal;
2. Nume şi prenume;
3. Stare;
4. Data stării;
5. Identificare dosar doveditor - nr. dosar/cod CTP;
6. Data stabilirii pensiei;
7. Tip pensie.
(2) În cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contribuţiilor la Fond, fişierul va conţine la câmpul "Stare" menţiunea "nerezident" şi la câmpul "Data stării" se va indica data de la care persoanei în cauză nu i se mai reţin contribuţiile la Fond.
(3) Datele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi centralizate la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice şi comunicate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin acelaşi fişier, în vederea scoaterii, respectiv a reintroducerii în evidenţele informatice ale asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .