Sumar:

Directivă 33 din 1994 - privind protectia tinerilor la locul de munca

Art. 5 - Activitatile culturale sau similare

(1) Încadrarea copiilor în vederea desfasurarii unor activitati cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile eliberate de autoritatea competenta pentru fiecare caz în parte.
(2) Statele membre stabilesc, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, conditiile de munca pentru copii în cazurile prevazute la alineatul (1) si modalitatile procedurii de autorizare prealabila, cu conditia ca activitatile:
(i) sa nu poata aduce atingere securitatii, sanatatii sau dezvoltarii copiilor
si
(ii) sa nu fie de natura sa aduca atingere frecventarii de catre acestia a scolilor, participarii lor la programe de orientare sau de formare profesionala aprobate de autoritatea competenta sau aptitudinii de a beneficia de instruirea primita.
(3) Prin derogare de la procedura prevazuta la alineatul (1) si pentru copiii care au atins vârsta de 13 ani, statele membre pot sa autorizeze, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, în conditii pe care le stabilesc, încadrarea copiilor în vederea desfasurarii unor activitati cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar.
(4) Statele membre care dispun de un sistem de aprobare specific pentru agentiile de manechine în ceea ce priveste activitatile copiilor pot sa mentina acest sistem.
 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .