Sumar:

Directivă 33 din 1994 - privind protectia tinerilor la locul de munca

Art. 6 - Obligatiile generale ale angajatorului

(1) Fara a aduce atingere articolului 4 alineatul (1), angajatorul ia masurile necesare pentru protectia securitatii si sanatatii tinerilor, tinând cont în special de riscurile specifice prevazute la articolul 7 alineatul (1).
(2) Angajatorul pune în practica masurile prevazute la alineatul (1) pe baza unei evaluari a riscurilor existente pentru tineri si legate de munca acestora.
Evaluarea trebuie sa fie efectuata înainte ca tinerii sa înceapa munca si cu ocazia oricarei modificari importante a conditiilor de munca si trebuie sa se refere în principal la urmatoarele elemente:
(a) echipamentul si organizarea locului de munca si a postului de lucru;
(b) natura, gradul si durata expunerii la agenti fizici, biologici si chimici;
(c) organizarea, alegerea si utilizarea echipamentelor de lucru, în special a agentilor, masinilor, aparatelor si dispozitivelor, precum si manipularea acestora;
(d) organizarea procedeelor de lucru, desfasurarea muncii si interactiunea acestora (organizarea muncii);
(e) stadiul formarii si informarii tinerilor.
În cazul în care aceasta evaluarea demonstreaza existenta unui risc pentru securitatea, sanatatea fizica sau mintala sau dezvoltarea tinerilor, trebuie sa se asigure o evaluare si o supraveghere a sanatatii tinerilor, gratuite si adecvate, la intervale regulate, fara a aduce atingere Directivei nr. 89/391/CEE.
Evaluarea si supravegherea gratuita poate sa faca parte dintr-un sistem national de sanatate.
(3) Angajatorul informeaza tinerii cu privire la eventualele riscuri si la toate masurile adoptate în ceea ce priveste securitatea si sanatatea tinerilor.
În afara de aceasta, angajatorul informeaza reprezentantii legali ai copiilor cu privire la eventualele riscuri si la masurile adoptate în ceea ce priveste securitatea si sanatatea copiilor.
(4) Angajatorul asociaza serviciile de protectie si de prevenire prevazute la articolul 7 din Directiva nr. 89/391/CEE în planificarea, aplicarea si controlul conditiilor de securitate si de sanatate aplicabile muncii tinerilor.
 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .