Sumar:

Directivă 33 din 1994 - privind protectia tinerilor la locul de munca

Art. 8 - Timpul de lucru

(1) Statele membre care recurg la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) iau masurile necesare pentru limitarea timpului de lucru al copiilor:
(a) la 8 ore pe zi si la 40 de ore pe saptamâna pentru copiii care fac obiectul unui sistem de formare în alternanta sau de stagiu în întreprindere;
(b) la 2 ore pe zi de scoala si la 12 ore pe saptamâna pentru muncile efectuate pe durata perioadei scolare, în afara orelor de scoala, în masura în care legislatiile si practicile nationale nu interzic acest lucru;
În niciun caz, timpul zilnic de lucru nu poate depasi 7 ore; aceasta limita poate fi extinsa la 8 ore pentru copiii care au atins vârsta de 15 ani;
(c) la 7 ore pe zi si la 35 de ore pe saptamâna pentru lucrarile efectuate pe durata unei perioade de inactivitate scolara de cel putin o saptamâna; aceste limite pot fi extinse la 8 ore pe zi si la 40 de ore pe saptamâna pentru copiii care au atins de 15 ani;
(d) la 7 ore pe zi si la 35 de ore pe saptamâna pentru muncile usoare efectuate de copiii care nu mai fac obiectul scolarizarii obligatorii pe baza de program integral, impusa de legislatia nationala.
(2) Statele membre iau masurile necesare pentru limitarea timpului de lucru al adolescentilor la 8 ore pe zi si la 40 de ore pe saptamâna.
(3) Timpul consacrat pregatirii de catre tânarul care lucreaza în cadrul unui sistem de formare teoretica si practica în alternanta sau de stagiu în întreprindere este inclus în timpul de lucru.
(4) Atunci când un tânar este încadrat în munca de mai multi angajatori, zilele de munca si orele de munca efectuate sunt însumate.
(5) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze derogari de la alineatul (1) litera a) si de la alineatul (2) cu titlu de exceptie sau în cazul în care motive obiective justifica derogarea. Statele membre stabilesc, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, conditiile, limitele si modalitatile de punere în aplicare a unor astfel de derogari.
 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .