Sumar:

Directivă 33 din 1994 - privind protectia tinerilor la locul de munca

Art. 9 - Munca de noapte

(1) a) Statele membre care recurg la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) iau masurile necesare pentru interzicerea muncii copiilor între orele 8 seara si 6 dimineata.
b) Statele membre iau masurile necesare pentru interzicerea muncii adolescentilor fie între orele 10 seara si 6 dimineata, fie între orele 11 seara si 7 dimineata.
(2) a) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze munca adolescentilor pe durata perioadei de interzicere a muncii de noapte prevazute la alineatul (1) litera b) pentru anumite sectoare de activitate.
În acest caz, statele membre iau masurile adecvate pentru supravegherea adolescentului de catre un adult pentru situatiile în care o astfel de supraveghere este necesara pentru protectia adolescentului.
b) În cazul aplicarii literei a), munca ramâne interzisa între miezul noptii si ora 4 dimineata.
Cu toate acestea, statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze munca adolescentilor pe durata perioadei de interzicere a muncii de noapte în cazurile prevazute în cele ce urmeaza, atunci când motive obiective o justifica si cu conditia ca un repaus compensator adecvat sa fie acordat adolescentilor si ca obiectivele prevazute la articolul 1 sa nu fie periclitate:
­ lucrari efectuate în sectoarele navigatiei sau pescuitului;
­ lucrari efectuate în cadrul fortelor armate sau politiei;
­ lucrari efectuate în spitale sau institutii similare;
­ activitati cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar.
(3) Adolescentii beneficiaza, înainte de a li se atribui o munca de noapte si, ulterior, la intervale regulate, de o evaluare gratuita a sanatatii si capacitatii lor, cu exceptia cazului în care munca pe durata perioadei de interzicere a muncii are un caracter exceptional.
 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .