Sumar:

Directivă 33 din 1994 - privind protectia tinerilor la locul de munca

Art. 10 - Perioada de repaus

(1) a) Statele membre care recurg la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) iau masurile necesare pentru ca, pentru fiecare perioada de 24 de ore, copiii sa beneficieze de o perioada minima de repaus de 14 ore consecutive.
b) Statele membre iau masurile necesare pentru ca, pentru fiecare perioada de 24 de ore, adolescentii sa beneficieze de o perioada minima de repaus de 12 ore consecutive.
(2) Statele membre iau masurile necesare pentru ca, pentru fiecare perioada de 7 zile:
­ copiii în privinta carora au recurs la posibilitatea prevazuta la articolul 4 alineatul (2) litera b) sau c) si
­ adolescentii
sa beneficieze de o perioada minima de repaus de doua zile, daca este posibil, consecutive.
În cazul în care motive tehnice sau organizatorice justifica acest lucru, perioada minima de repaus poate fi redusa, dar nu poate, în niciun caz, sa fie mai mica de 36 de ore consecutive.
Perioada minima de repaus prevazuta în primul si al doilea paragraf include, în principiu, duminica.
(3) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa prevada ca perioadele minime de repaus prevazute la alineatele (1) si (2) sa poata fi întrerupte în cazul unor activitati caracterizate de perioade de munca fractionate sau de scurta durata în cursul zilei.
(4) Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa prevada pentru adolescenti derogari de la alineatul (1) litera b) si de la alineatul (2) în cazurile prevazute în cele ce urmeaza, atunci când motive obiective justifica acest lucru si cu conditia ca un repaus compensator adecvat sa fie acordat adolescentilor si ca obiectivele prevazute la articolul 1 sa nu fie periclitate:
(a) lucrari efectuate în sectoarele navigatiei sau pescuitului;
(b) lucrari efectuate în cadrul fortelor armate sau politiei;
(c) lucrari efectuate în spitale sau în institutii similare;
(d) lucrari efectuate în agricultura;
(e) lucrari efectuate în sectorul turismului sau în sectorul hotelier, al restaurantelor si cafenelelor;
(f) activitati caracterizate de perioade de munca fractionate în cursul zilei.
 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .