Sumar:

Directivă 33 din 1994 - privind protectia tinerilor la locul de munca

Art. 13 - Munca adolescentilor în caz de forta majora

Statele membre pot, prin acte cu putere de lege sau norme administrative, sa autorizeze derogari de la articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) litera b), articolul 10 alineatul (1) litera b) si, în privinta adolescentilor, de la articolul 12, pentru munci prestate în împrejurarile prevazute la articolul 5 alineatul (4) din Directiva nr. 89/391/CEE, cu conditia ca aceste munci sa fie de scurta durata si sa nu sufere nicio întârziere, ca lucratorii adulti sa nu fie disponibili si ca perioade echivalente de repaus compensator sa fie acordate adolescentilor respectivi în termen de 3 saptamâni.
 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .