Sumar:

Directivă 33 din 1994 - privind protectia tinerilor la locul de munca

Art. 17 - Dispozitii finale

(1) a) Statele membre adopta si pun în aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pâna la data de 22 iunie 1996 sau se asigura ca, la aceasta data, partenerii sociali stabilesc dispozitiile necesare prin acord, statele membre fiind obligate sa adopte orice dispozitie necesara care sa le permita garantarea în orice moment a rezultatelor impuse de prezenta directiva.
b) Pe termen de patru ani de la data prevazuta la litera a), Regatului Unit i se permite sa nu puna în aplicare articolul 8 alineatul (1) litera b) primul paragraf în ceea ce priveste dispozitia referitoare la durata maxima a saptamânii de lucru, precum si articolul 8 alineatul (2) si articolul 9 alineatul (1) litera b) si alineatul (2).
Comisia prezinta un raport cu privire la efectele prezentei dispozitii.
Consiliul, hotarând în conformitate cu conditiile prevazute de tratat, decide daca perioada mentionata anterior trebuie sa fie prelungita.
c) Statele membre informeaza de îndata Comisia în acest sens.
(2) Atunci când statele membre adopta dispozitiile prevazute la alineatul (1), ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt însotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatile de efectuare a acestei trimiteri.
(3) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directiva.
(4) Statele membre raporteaza Comisiei, la fiecare cinci ani, cu privire la punerea în practica a dispozitiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Comisia informeaza Parlamentul European, Consiliul si Comitetul Economic si Social cu privire la aceasta.
(5) Comisia prezinta periodic Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social un raport cu privire la aplicarea prezentei directive, tinând seama de alineatele (1) - (4).
 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .