Sumar:

Directivă 39 din 2000 - de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul d

Art. 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a opta zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .