Sumar:

Directivă 44 din 2002 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (vibraţii) [a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

Art. 1

Obiectivul şi domeniul de aplicare
(1) Prezenta directivă, care este a şaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabileşte cerinţe minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor care decurg sau pot să decurgă din expunerea la vibraţii mecanice.
(2) Cerinţele prezentei directive se aplică activităţilor în exercitarea cărora lucrătorii sunt expuşi sau riscă să fie expuşi riscurilor generate de vibraţii mecanice în timpul activităţii.
(3) Directiva 89/391/CEE se aplică pe deplin întregului domeniu prevăzut la alineatul (1), fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale incluse în prezenta directivă.


 

Pentru a publica un comentariu trebuie sa fiți logat!

Vă rugăm să completați formularul de login .